Cách bố trí vị trí, góc quay của quạt tuần hoàn bên trong nhà nấm ăn

Cách bố trí vị trí, góc quay của quạt tuần hoàn bên trong nhà nấm ăn

Cách bố trí vị trí, góc quay của quạt tuần hoàn bên trong nhà nấm

Cách bố trí vị trí, góc quay của quạt tuần hoàn bên trong nhà nấm

Tùy theo tình hình cụ thể, vị trí và góc quay của quạt lưu thông trong phòng nấm ăn cần được điều chỉnh, một số gợi ý sau:

Cách bố trí vị trí, góc quay của quạt tuần hoàn bên trong nhà nấm

Cách bố trí vị trí, góc quay của quạt tuần hoàn bên trong nhà nấm

1. Bố trí vị trí: Vị trí quạt lưu thông nên chọn ở giữa nhà nấm hoặc gần luống nấm để không khí có thể lưu thông đều khắp nhà nấm.

2. Bố trí góc: Góc của quạt lưu thông phải giúp không khí lưu thông hiệu quả đến phần trên, giữa và dưới của luống nấm. Nói chung, góc của quạt tuần hoàn có thể được thiết lập để thổi không khí lên trên hoặc xuống dưới, tùy thuộc vào chiều cao của luống nấm và vị trí của quạt.

3. Bố trí khoảng cách: Khoảng cách giữa quạt tuần hoàn và luống nấm cũng cần bố trí hợp lý. Nói chung, khoảng cách có thể đặt cách mép luống nấm là 30-50 cm để đảm bảo quạt có thể thổi đều không khí vào luống nấm.

4. Bố trí số lượng: Số lượng quạt tuần hoàn cần được xác định theo quy mô và nhu cầu thông gió của chuồng nấm. Nói chung, lực đẩy của mỗi quạt trong chuồng nấm phải có khả năng đáp ứng nhu cầu lưu thông không khí trong chuồng nấm đồng thời tránh thông gió quá mức.

Cần lưu ý trên chỉ là một số gợi ý, vị trí và góc bố trí cụ thể cần điều chỉnh theo tình hình thực tế của nhà nấm, bạn có thể tham khảo ý kiến ​​của các kỹ thuật viên hoặc kỹ sư trồng trọt chuyên nghiệp để được hướng dẫn.

Xem thêm: Không gian quy hoạch tốt nhất cho nhà nấm ăn